Miami Lakes Congregational

6701 Miami Lakeway South, Miami Lakes, FL 33014-2923
 
305-822-4313
305-822-5608 fax
 
Eastern Region – 2017 membership: 52

 

Miami Lakes Congregational


God is still speaking